Συντήρηση και επισκευή

Τα γεωργικά μηχανήματα, απαραίτητα εργαλεία και σύντροφοι των αγροτών μας, συντελούν τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη της άμεσης περιφέρειας και είναι πλέον εξοπλισμένα με πολύπλοκα και ακριβά συστήματα, που χρειάζονται εξειδικευμένους τεχνικούς για την ρύθμιση, συντήρηση και επισκευή τους.